Тренинзи


Тренинзи клуба се држе једном недељно, у одређеним случајевима више пута недељно. Тренинзи се врше по предвиђенoм плану и програму, кандидати за улазак у тим су дужни да присуствују осмонедељној обуци коју воде инструктори из тима. Обука се ради одвојено од тренинга активних чланова тима, али у исто време.

Основне информације везане за тренинге су следеће:

- Време и дужину тренинга дефинише инструктор

- Редовни тренинзи у просеку трају 3 сата

- Тренинзи се састоје од физичког дела, тактике и увежбавање тимских радњи

- Тренинзи могу бити организовани у сарадњи са другим тимовима на нашем полигону

- За све активне чланове, постоји повремена провера физичке спреме

- Једном у два до три месеца се врши вишедневни тренинг са ноћењем и марширањем

- Присуство чланова на тренинзима је обавезно, невезано да ли је то радна акција или рад тактике

Кандидати за улазак у тим

Пробни период за нове кандидате је два месеца. Након два месеца (осам тренинга), ако кандидат испуни услове и испешно положи тестирање заводи се као активни члан тима Б, задужује ознаку и плаву беретку. Као припадник тима Б, члан може да иде на тренинге са другим тимовима и на гејмове. Након годину дана, под условом да је члан имао активно присуство на тренинзима и гејмовима и ако је употпунио своју опрему члан може конкурисати за А тим. Припадници А тима су комплетно опремљени играчи, у доброј физичкој кондицији и имају искуство са већег броја озбиљних сусрета.

У пробном периоду кандидати не могу учествовати на сусретима, осим у одређеним изузетцима, када начелник тима допусти.

Основни услови за приступ тиму су да кандидат мора бити старији од 18 година и да није кривично осуђиван. Осим ова два услова, тим нема ограничење за примање нових чланова ни по годинама, професији, религији. НАПОМЕНА: Ако кандидат уђе у неоправдан сукоб из дрскости са било којим старијим чланом тима, моментално завршава своју обуку и његова пријава се одбија.

У пробном периоду, недолазак на било који д тренинга се сматра одустајањем од покушаја уласка у тим, изузев у екстремним околностима.

Тестиранје кандидата за А тим

Да би се члан кандидовао да буде део А тима, мора да испуни услов активног чланства од минимум годину дана и да је био често присутан на тренинзима и сусретима. Након тога члан ступа на физичку проверу и проверу својих знања на папиру. Сваки вид тестирања носи своје и позитивне и негативне поене. Ако кандидат задовољи норме добија статус члана А тима и црну беретку. Кандидати који не прођу проверу остају у Б тиму до идуће провере.

Уласком у А тим члан добија још веће обавезе према тиму. Ако члан тима испадне из физичке форме, запостави опрему и направи веће пропусте, члан се враћа на статус Б тима.

-Прва провера за улазак у А тим је одржана 2017. године на -9 степени целзијуса. Тестирање је прошло само два кандидата.